کاهش حداکثر ۳ درجه‌ای دمای هوا در خوزستانکاهش حداکثر ۳ درجه‌ای دمای هوا در خوزستان