صوت / بسته خبری ۲۵ اردیبهشت ۹۷


بسته خبری ۲۵ اردیبهشت ۹۷

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «لاگبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – را مرور می‌کنیم.