صوت / بسته خبری ۲۱ اسفند ۹۶


بسته خبری ۲۱ اسفند ۹۶

در میان مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ساعات گذشته اتفاق افتاده، برخی اخبار بیش از دیگر خبرها اهمیت یافته‌اند. در این بسته صوتی «لاگبیست» برخی از مهمترین خبرهای امروز – ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ – را مرور می‌کنیم.