لاگ – کیسه‌های «پلاستیکی»

۱ مرداد ۱۳۹۷ / ۱۲:۰۱ دنیای امروز ما به تسخیر پلاستیک‌ها درآمده است؛ ازکیسه‌های پلاستیکی برای خرید روزانه استفاده می‌شود. زندگی بدون پلاستیک‌ دیگر نه…